Việt thi/II-7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ngũ-ngôn cổ-phong

Qui tiều (độc-vận)

Rừng lau gió xao-xác,
Chim hôm bay lác-đác.
Gánh củi lững-thững về,
Đường quen không sợ lạc. (Bùi Ưu-thiên)

Điền gia lạc (hoán-vận)

Năm ngoái ruộng được mùa,
Nhà ba bốn cót thóc.
Ăn tiêu hãy còn thừa,
Bán cho con đi học.

Năm nay trời hạn hán,
Mười phần thu được ba.
Ăn tiêu đang lo thiếu,
May ra được mùa cà.

Con học không có tiền,
Cha phải đi vay nợ
Nhà nghèo con học được,
Còn hơn tiền chôn lỗ. (Bùi Ưu-thiên)