Việt thi/III-88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

NGUYỄN KHẢI-XUYÊN

38. QUA NÚI ĐIỆP-SƠN

Đã trót lên đèo phải xuống đèo,
Tay không xem cũng đã cheo-leo.
Huống chi thiên-hạ người khiêng gánh,
Tháng trọn ngày thâu chỉ những trèo.