Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền/Lưu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Lưu trữ Đây là một trang lưu trữ các thảo luận cũ. Xin đừng sửa nội dung của trang này. Nếu bạn muốn bắt đầu một thảo luận mới hoặc nhắc lại một thảo luận cũ, xin hãy thực hiện ở trang thảo luận hiện tại.

Mục lục

Bộ quần áo mới của hoàng đế

Truyện này không rõ ai là người dịch. Người dịch giữ bản quyền tác phẩm dịch của mình nên không thể xem thường. Tân 04:00, ngày 26 tháng 8 năm 2009 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa sau 2 tuần. Tân (thảo luận) 08:49, ngày 17 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Lá thư gửi thầy giáo

Tuy lá thư gốc là của Abraham Lincoln, nhưng bản dịch này không rõ ai là người dịch. Do đó, không rõ tình trạng bản quyền. Tân (thảo luận) 08:46, ngày 17 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Yes check.svgY --minhhuy*=talk-butions 05:08, ngày 11 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Không gia đình

Báo Quảng Nam cho biết: Dịch giả Huỳnh Lý mất ngày 21-5-1993 tại TP.HCM, do đó việc đưa tác phẩm dịch của ông vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 10:01, ngày 9 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Yes check.svgY --minhhuy*=talk-butions 05:07, ngày 11 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Thượng Kinh Ký Sự

Tác phẩm không có thông tin dịch giả, không xác định được tình trạng bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 09:11, ngày 20 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Yes check.svgY Tân (thảo luận) 02:39, ngày 21 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Thằng gù Nhà thờ Đức Bà

Tác phẩm không có thông tin dịch giả, không xác định được tình trạng bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 09:11, ngày 20 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Yes check.svgY Tân (thảo luận) 02:39, ngày 21 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Tiếng gọi nơi hoang dã (Jack London)

Tác phẩm không có thông tin dịch giả, không xác định được tình trạng bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 16:14, ngày 13 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 11:40, ngày 20 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Dịch giả Thái Bá Tân còn sống nên không thể đưa vào Wikisource. Tranminh360 (thảo luận) 06:59, ngày 25 tháng 4 năm 2011 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tân (thảo luận) 11:34, ngày 3 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Tôi có một ước mơ (Martin Luther King)

Theo Wikipedia thì bài diễn văn này đang có tranh cãi về bản quyền, và Theo luật hiện hành thì bài phát biểu vẫn được Hoa Kỳ bảo hộ bản quyền cho đến năm 2038, tức là 70 năm sau khi ông mất. Tranminh360 (thảo luận) 06:59, ngày 25 tháng 4 năm 2011 (UTC)

Yes check.svgY Bài này từng bị xóa một lần, và bây giờ tiếp tục phải bị xóa lần nữa. Tân (thảo luận) 11:34, ngày 3 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Thập điều khải

Bản dịch Thập điều khải lấy từ Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789) do Ngô Thế Long - Nguyễn Kim Hưng dịch và khảo chứng, Nguyễn Đổng Chi hiệu đính. Hai ông Ngô Thế Long và Nguyễn Kim Hưng không tra cứu được tiểu sử, không rõ đã chết quá 50 năm chưa, còn Nguyễn Đổng Chi thì mất năm 1984. Bản dịch này chưa chắc (?) đã hết hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 14:51, ngày 1 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Yes check.svgY Không chắc chắn về bản quyền thì không thể đưa vào Wikisource. Tân (thảo luận) 11:34, ngày 3 tháng 5 năm 2011 (UTC)

Tru Tiên - chương 186: Nan Độ và các trang tương tự

Tác giả Tiêu Đỉnh còn sống, vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 15:34, ngày 2 tháng 9 năm 2011 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 11:16, ngày 7 tháng 9 năm 2011 (UTC)

Đất nướcBên kia sông đuống

Các tác giả Nguyễn Đình ThiHoàng Cầm đều còn hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 17:30, ngày 2 tháng 9 năm 2011 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 14:21, ngày 4 tháng 9 năm 2011 (UTC)

Thủy hử

Dịch giả Trần Tuấn Khải mất năm 1983, vẫn còn hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 13:29, ngày 4 tháng 12 năm 2011 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 21:46, ngày 30 tháng 12 năm 2011 (UTC)

Tuyên ngôn độc lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trang này có tỉ lệ vi phạm bản quyền cao, đã từng bị xóa 2 lần trước đó: [1], [2], nên được khóa lại. Tranminh360 (thảo luận) 02:24, ngày 29 tháng 1 năm 2012 (UTC)

Xem thêm en:Wikisource:Possible copyright violations/Archives/2010-07#Vietnamese Declaration of Independence. Wikisource tiếng Anh cho rằng đây là 1 sắc lệnh chính phủ và có thể dùng {{PD-EdictGov}}. Nhưng đây cũng là 1 tác phẩm văn học và được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ văn 12 [3]. Xem thêm thảo luận tại Wikisourcethảo luận tại Wikipedia. Hiện nay Vinhtantran không online nên không tham khảo ý kiến được. Thành viên nào am hiểu vấn đề này xin cho ý kiến. Tranminh360 (thảo luận) 12:02, ngày 3 tháng 2 năm 2012 (UTC)
Đáng chú ý là ở đây Vinhtantran nói Theo luật bản quyền Việt Nam, thì tất cả các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh đều chưa hết hạn bản quyền (phải đến hết năm 2019), kể cả Tuyên ngôn độc lập, Yêu sách của nhân dân An Nam (vì Bác viết chung với một số người, nên bản quyền chỉ hết sau 50 năm từ khi tác giả cuối cùng chết), và kể cả các tác phẩm viết trước năm 1923 vì luật Việt Nam không công nhận điều này như Hoa Kỳ; trong khi trước đó lại nói Hồ Chí Minh mất năm 1969, theo luật bản quyền Việt Nam thì các tác phẩm của Bác vẫn còn thời hạn bảo hộ quyền tác giả. Vì vậy, ta không nên đưa tác phẩm của Bác lên đây trừ một số rất ít tác phẩm do Bác sáng tác cho những sự kiện lịch sử quan trọng như Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chẳng hạn, thì mới có bản quyền tự do, vì nó đã được viết và hiến cho đất nước, nên bản quyền tính đến 50 năm sau khi công bố. Chẳng hiểu ra sao nữa. Bây giờ chúng ta thử xem xem Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam có thỏa mãn {{PVCC-CPVN}} ({{PD-VietnamGov}} ở Commons) hay không? Nó có thuộc dạng Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó, bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật hay không? Hay đây là tác phẩm cá nhân? Một trường hợp tương tự là en:Author:Mao Zedongzh:作者:毛泽东. Bên tiếng Anh thì họ cứ dùng {{PD-PRC-exempt}} và cho rằng các tác phẩm của Mao Trạch Đông không được CHND Trung Hoa bảo hộ bản quyền (?) Bên Wikisource tiếng Trung đã biểu quyết xem tác phẩm nào nên giữ, tác phẩm nào nên xóa (kể cả các tác phẩm của Tưởng Giới Thạch, Việt Nam và Trung Quốc đều có thời hạn bản quyền là cuộc đời+50 năm). Nghe nói là Wikilivres cho phép {{PD-manifesto}} hay sao đó, bên tiếng Anh và tiếng Trung đều cấm sử dụng thẻ quyền này rồi. Tranminh360 (thảo luận) 04:08, ngày 4 tháng 2 năm 2012 (UTC)
Xem thêm ý kiến ở đây nữa. Tranminh360 (thảo luận) 04:38, ngày 4 tháng 2 năm 2012 (UTC)
Theo tôi, chúng ta có thể sử dụng Tuyên ngôn Độc lập theo bảng {{PVCC-Sắc lệnh CP}}. Mặc dù đây không giống một đạo luật bình thường, dĩ nhiên chính phủ Việt Nam sẽ công nhận hiệu lực luật pháp của tài liệu này, phải không? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:10, ngày 14 tháng 2 năm 2012 (UTC)
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam không có văn kiện này. Nó không thuộc các dạng Hiến pháp, Luật, Bộ luật, Nghị quyết, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, Thông tư, Thông tư liên tịch. Tuyên ngôn Độc lập cũng không phải là 1 sắc lệnh, vì các sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều ghi rõ là Sắc lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và có số hiệu, ví dụ Sắc lệnh số 8 ngày 5 tháng 9 năm 1945. Hơn nữa Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam đang được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn 12 của Việt Nam với tư cách "một áng văn chính luận xuất sắc của Hồ Chí Minh", xem đây là 1 tác phẩm văn học của tác gia Hồ Chí Minh. Tranminh360 (thảo luận) 10:02, ngày 14 tháng 2 năm 2012 (UTC)
????Tình trạng bản quyền không rõ ràng, tốt nhất là xóa đi. Tranminh360 (thảo luận) 02:42, ngày 18 tháng 2 năm 2012 (UTC)
Ý kiến của Tnt1984: Cái đó không rõ lắm bản tuyên ngôn được xem là cơ sở pháp lý để soạn hiến pháp và thường dùng để truyền bá nên có thể xem là văn bản của cơ quan nhà nước và thuộc sở hữu quốc gia. Nhưng nó lại thường được xuất bản và đánh giá dưới dạng văn học trong rất nhiều sách từ sgk cho đến tổng hợp các tác phẩm của tác gia và không có số hiệu như các văn bản pháp luật. Nên cũng khó để nói là bản tuyên ngôn có bản quyền hay không. Tranminh360 (thảo luận) 17:14, ngày 20 tháng 3 năm 2012 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Chờ khi có bằng chứng cho thấy văn kiện này tự do thì đưa lên lại. Quên mất là tên văn kiện này cũng đặt sai nốt, phải là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tranminh360 (thảo luận) 23:34, ngày 30 tháng 3 năm 2012 (UTC)

Người thầy đầu tiên

Aytmatov mất năm 2008, còn hạn bản quyền dài dài, không thỏa mãn {{PVCC-Nga}} (chưa kể bản quyền dịch giả). Tranminh360 (thảo luận) 02:26, ngày 29 tháng 1 năm 2012 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:42, ngày 18 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Đêm nay bác không ngủ

Tác giả Minh Huệ mất năm 2003, vẫn còn hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 10:10, ngày 3 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:42, ngày 18 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Thủy hử

Đã từng bị xóa trước đó [4]. Tranminh360 (thảo luận) 10:12, ngày 3 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:42, ngày 18 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Tôi Yêu Em

Dịch giả Thúy Toàn còn sống. Tranminh360 (thảo luận) 10:13, ngày 3 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:42, ngày 18 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Thượng kinh ký sự

Bản dịch của Phan Võ nhưng không xác định được năm sinh, năm mất của dịch giả này, do đó không xác định được tình trạng bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 17:55, ngày 16 tháng 4 năm 2012 (UTC)

  1. Đồng ý xóa: Mình đâu biết bên này khắt khe vậy, thôi mình chỉ hoạt động tại Wikipedia không sang đây nữa!--A (thảo luận) 15:03, ngày 20 tháng 4 năm 2012 (UTC)
Có gì khắt khe hơn đâu bạn? Quy định bản quyền của Wikisource cũng tương tự như Wikipedia vậy, chỉ khác là không cho phép sử dụng hợp lý thôi. Vấn đề bản quyền bên Wikipedia chủ yếu là về hình ảnh, hình ảnh tải lên phải có giấy phép tự do nếu không thì sẽ bị xóa, còn về văn bản thì chỉ cần tra Google là phát hiện vi phạm bản quyền ngay. Còn bản chất của Wikisource là sao chép văn kiện từ bên ngoài vào nên văn kiện đó buộc phải thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo giấy phép tự do. Nếu bạn rành về vấn đề hình ảnh ở Wikipedia và Commons thì sẽ thấy rõ tính chất phức tạp của vấn đề bản quyền này (Lưu ý Wikisource không cho phép tải hình, chỉ chấp nhận hình trên Commons). Tranminh360 (thảo luận) 15:40, ngày 20 tháng 4 năm 2012 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 15:56, ngày 15 tháng 6 năm 2012 (UTC)

Tiêu cung tuẫn tiết hành

Bài thơ này được lấy từ Hoàng Lê nhất thống chí, hồi 17, bản dịch của Nguyễn Đức Vân và Kiều Thu Hoạch. Không rõ đây là bài thơ bằng chữ Nôm hay chữ Hán? Nếu đây là bài thơ chữ Nôm viết theo thể song thất lục bát thì không có vấn đề bản quyền. Còn nếu là bài thơ chữ Hán được Nguyễn Đức Vân và Kiều Thu Hoạch dịch thì có bản quyền vì Nguyễn Đức Vân mất năm 1974 (theo sachxua.net), Kiều Thu Hoạch còn sống.

Nhờ các thành viên am hiểu văn học xác định giùm. Xem Hoàng Lê nhất thống chí, hồi 17 nguyên văn chữ Hán thì không thấy có bài thơ này, vậy đây chắc là bài thơ chữ Nôm? Tranminh360 (thảo luận) 14:29, ngày 25 tháng 11 năm 2011 (UTC)

X mark.svgNĐây là bài thơ chữ Nôm viết theo thể song thất lục bát, giống như Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm dịch)Cung oán ngâm khúc. Tôi sẽ bỏ biển vpbq. (Sao không thấy ai vô thảo luận hết trơn, thôi đành tự biên tự diễn vậy :)) Tranminh360 (thảo luận) 13:15, ngày 3 tháng 12 năm 2011 (UTC)
Mới tìm ra nguyên văn chữ Hán tại đây. Đã bỏ phần dịch thơ vì vi phạm bản quyền, đồng thời bổ sung nguyên văn chữ Hán và phiên âm Hán Việt. Tranminh360 (thảo luận) 11:40, ngày 26 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Bà chúa Tuyết

Tác phẩm của Andersen, lấy nguồn từ vnthuquan, không có thông tin dịch giả, không xác định được tình trạng bản quyền của bản dịch tiếng Việt. Tranminh360 (thảo luận) 16:02, ngày 4 tháng 7 năm 2012 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 11:12, ngày 5 tháng 11 năm 2012 (UTC)

Kinh Thánh (Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ), Sáng thế, Sáng thế /Chương 1

Bản dịch Kinh Thánh năm 1993 của Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ, nhóm này được thành lập năm 1971, do đó toàn bộ các tác phẩm của họ đều đang được bảo hộ bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 14:27, ngày 27 tháng 10 năm 2012 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 11:13, ngày 5 tháng 11 năm 2012 (UTC)

Buổi học cuối cùng

Tác phẩm không có thông tin dịch giả, không xác định được tình trạng bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 02:13, ngày 1 tháng 2 năm 2012 (UTC)

File:Last lesson daudet dp.ogg cũng ghi translator unknown, có nghĩa là bản gốc bên tiếng Anh cũng không rõ dịch giả. Alphonse Daudet là người Pháp thì dĩ nhiên tác phẩm của ông được viết bằng tiếng Pháp. Về bản dịch tiếng Việt, tìm thấy trên trang Đặc Trưng và ghi người dịch là username (không rõ là ai). Cũng không rõ IP 217.248.103.98 có phải là người dịch không? Nếu phải thì có thể phát hành bản dịch này theo giấy phép tự do được. Tranminh360 (thảo luận) 12:15, ngày 3 tháng 2 năm 2012 (UTC)
Yes check.svgY Tạm ghi dịch giả là Wikisource. Tranminh360 (thảo luận) 17:31, ngày 5 tháng 12 năm 2012 (UTC)

Truyền kỳ mạn lục

Thông tin dịch giả không rõ ràng, xem thảo luận. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 4 tháng 2 năm 2012 (UTC)

Hiện nay có IP sửa lại thông tin dịch giả là Trúc Khê, không biết có đúng hay không? Tranminh360 (thảo luận) 13:52, ngày 12 tháng 6 năm 2013 (UTC)

Tam Tự Kinh

Không có thông tin dịch giả. Tranminh360 (thảo luận) 17:32, ngày 29 tháng 11 năm 2012 (UTC)

Các vị la hán chùa tây phương

Nhà thơ Huy Cận mất năm 2005, vẫn còn hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 13:26, ngày 21 tháng 1 năm 2013 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 09:28, ngày 23 tháng 1 năm 2013 (UTC)

Bài tây tiến

Tác giả Quang Dũng mất năm 1988, vẫn còn hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 11:11, ngày 2 tháng 2 năm 2013 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:48, ngày 4 tháng 2 năm 2013 (UTC)

Thoát Á luận

Bản dịch này lấy nguồn từ Tuần Vietnamnet, ghi dịch giả là Hải Âu, Kuriki Seiichi, chắc là hai người này còn sống. Tra trên Google thấy có thông tin Phóng viên Kuriki Seiichi từ NHK đánh giá kết quả bầu cử Nhật Bản, có thể dịch giả Kuriki Seiichi của bài này là phóng viên NHK? Hiện không có bằng chứng nào cho thấy bản dịch này được phát hành theo 1 giấy phép tự do tương thích với Wikisource như {{GFDL}} hay {{CC-BY-SA-3.0}}, cần chờ 2 dịch giả chết quá 50 năm thì mới đưa vào Wikisource được. Tranminh360 (thảo luận) 13:49, ngày 12 tháng 6 năm 2013 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 13:37, ngày 23 tháng 6 năm 2013 (UTC)

Thiên Tự Văn

Bản dịch không có thông tin dịch giả. Tìm thấy bản dịch ở Vietgle, do nick kattyyang đưa lên, không biết có phải của người này dịch hay không? Tranminh360 (thảo luận) 14:33, ngày 23 tháng 6 năm 2013 (UTC)

Anh phải sống

Tác phẩm này do Khái Hưng và Nhất Linh cùng viết chung nên 2 ông là đồng tác giả, Khái Hưng mất năm 1947 nên đã hết hạn bản quyền, còn Nhất Linh mất năm 1963, nên phải đến ngày 1 tháng 1 năm 2014 mới hết hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 15:30, ngày 10 tháng 7 năm 2013 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:06, ngày 2 tháng 8 năm 2013 (UTC)
X mark.svgN Văn kiện đã được phục hồi do hết hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 08:34, ngày 3 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Lượm

Căn bản này do tác gia Tố Hữu sáng tác, nhưng vì Tố Hữu mất năm 2002, nên chưa hết hạn bảo hộ. PentelandMartin (thảo luận) 10:32, ngày 9 tháng 8 năm 2013 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 08:29, ngày 3 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Chính đề Việt Nam

Tác phẩm xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1964, thuộc giai đoạn (1964-1977) bảo hộ bản quyền trong 95 năm của Hoa Kỳ. Thời điển hiện tại (2014), tác phẩm chỉ mới xuất bản được 50 năm → Vi phạm bản quyền của Hoa Kỳ. Cần xóa cả các trang con nếu tác phẩm bị xóa. --minhhuy (talk) 15:30, ngày 19 tháng 9 năm 2014 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 08:31, ngày 3 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Áo chàm

Bài thơ của Nông Thị Ngọc Hòa đăng trên báo Nhân dân Cuối Tuần, theo trang Văn học nghệ thuật Phú Thọ thì nhà thơ này còn sống nên không thể đưa vào Wikisource. Tranminh360 (thảo luận) 06:53, ngày 15 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:02, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Lời cảm ơn của đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đây là lời cảm ơn của đại diện 1 gia đình, đối chiếu với {{PVCC-CPVN}} thì nó không phải là văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật cho nên nó không phải là đối tượng không được bảo hộ bản quyền. Còn Điếu văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đó là văn bản của tổ chức chính trị cho nên mới không có bản quyền, tương tự như Điếu văn Hồ Chủ tịch. Xin lưu ý rằng {{PVCC-CPVN}} khác với {{PVCC-CP Hoa Kỳ}}, luật Hoa Kỳ quy định rằng tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ là tác phẩm do một sĩ quan hoặc nhân viên của chính quyền liên bang Hoa Kỳ tạo ra khi đang làm nhiệm vụ và không có bản quyền, trong khi luật Việt Nam không quy định như vậy. Tranminh360 (thảo luận) 07:05, ngày 31 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:19, ngày 23 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Tác gia:Trần Quang Đức

Trên trang tác gia hiện nay dùng giấy phép {{PVCC-Việt Nam}} rõ ràng là không phù hợp vì tác giả còn sống. Tranminh360 (thảo luận) 05:31, ngày 3 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Sau khi được nhắc nhở thì 鴻雁飛傳奇雜錄 (Thảo luận · Đóng góp) ngụy tạo giấy phép thành {{PD-USGov}}, rồi {{PD-VNGov}}, mặc dù các tác phẩm của Trần Quang Đức hoàn toàn không phải là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ hay văn bản quy phạm pháp luật - hành chính - tư pháp của nhà nước Việt Nam. Tranminh360 (thảo luận) 03:43, ngày 6 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:02, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Mein Kampf

Tra Google thấy có nguồn ở [5], do trang nguyentandung.org (1 trang mạo danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) dịch (trang này ghi rõ nguyentandung.org lược dịch từ quyển Mein Kampf), chắc không đủ tự do để lưu trữ trên Wikisource. Tranminh360 (thảo luận) 07:14, ngày 21 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Xem thêm thảo luận về bản quyền của tác phẩm này ở oldwikisource:Wikisource:Possible copyright violations/archives/Mein Kampf. Bản gốc bằng tiếng Đức của tác phẩm này vẫn có bản quyền ở Đức vì luật Đức quy định thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả+70 năm. Hitler mới chết năm 1945 nên phải đến ngày 1 tháng 1 năm 2016 mới hết hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 07:56, ngày 21 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Theo báo Tuổi trẻ thì trang nguyentandung.org là 1 trang web mạo danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có máy chủ đặt ở bên ngoài Việt Nam. Tác phẩm Mein Kampf do trang đó dịch thì họ sẽ giữ bản quyền bản dịch của họ, do đó không thể đưa lên Wikisource. Tranminh360 (thảo luận) 04:27, ngày 22 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:02, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Bản dịch một số tác phẩm của Tác gia:Phan Châu Trinh

Hiện trạng vấn đề

Theo các nguồn trên mạng như báo Đà Nẵng, Nhà sách sông Hương thì bà Lê Thị Kinh là cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh, hiện nay bà còn sống nên việc đưa tác phẩm dịch của bà vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 04:13, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:02, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Thư xin ở lại Pháp

Trang Tác gia:Phan Châu TrinhThảo luận:Thư xin ở lại Pháp ghi là Chương Thâu dịch. Theo các nguồn trên mạng như sachxua.net thì GS Chương Thâu còn sống nên việc đưa tác phẩm dịch của ông vào Wikisource cũng là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 04:13, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 01:02, ngày 14 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Điều trần gửi hội nhân quyền

Nguyên văn bằng tiếng Pháp, không rõ người dịch. Tranminh360 (thảo luận) 04:13, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Theo bài báo này thì tác phẩm được lấy trong cuốn Phan Châu Trinh, 1872-1926 : qua những tài liệu mới. Có lẽ cũng là một bản dịch có bản quyền. Tân (thảo luận) 12:40, ngày 23 tháng 7 năm 2015 (UTC)
Theo báo Đà Nẵng thì cuốn Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới là do bà Lê Thị Kinh, cháu ngoại Phan Châu Trinh sưu tầm và biên soạn. Báo này còn nói rõ bà Lê Thị Kinh đã chọn lọc, sắp xếp, dịch các tài liệu từ nguyên bản tiếng Pháp, đối chiếu, lồng và ghép các tài liệu đáng tin cậy trong nước, trong đó có tư liệu do chính cụ Phan đem về nước năm 1925 mà gia đình vẫn còn giữ nguyên bản gốc. Vậy bản dịch tác phẩm này là của bà Lê Thị Kinh (tương tự Hiện trạng vấn đề) và không thể đưa lên Wikisource được. Tranminh360 (thảo luận) 00:59, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:35, ngày 10 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Một cuộc phỏng vấn Phan Châu Trinh

Bài phỏng vấn bằng tiếng Pháp, không rõ người dịch. Tranminh360 (thảo luận) 05:07, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Trang thảo luận của các văn kiện trên đều ghi nguồn là Phan Châu Trinh toàn tập, NXB Đà Nẵng, 2005. Theo báo Tuổi trẻ thì bộ sách này do 3 người trực tiếp biên tập là Chương Thâu, Dương Trung Quốc và Phan Thị Minh (tức Lê Thị Kinh, cháu ngoại Phan Châu Trinh). Nguồn báo Đà Nẵng còn nói rằng bà Lê Thị Kinh đã chọn lọc, sắp xếp, dịch các tài liệu từ nguyên bản tiếng Pháp, đối chiếu, lồng và ghép các tài liệu đáng tin cậy trong nước, trong đó có tư liệu do chính cụ Phan đem về nước năm 1925 mà gia đình vẫn còn giữ nguyên bản gốc. Do đó 2 văn kiện bằng tiếng Pháp trên có thể là do bà Lê Thị Kinh dịch, do đó không thể đưa lên Wikisource được. Tranminh360 (thảo luận) 02:06, ngày 27 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 04:55, ngày 23 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các học sinh nhân ngày khai giảng đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945

Hồ Chí Minh mất năm 1969, chưa hết hạn bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 03:01, ngày 16 tháng 9 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:35, ngày 10 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Thằng Lía

Không xác định được năm mất của tác giả Cử Hoành Sơn, do đó không xác định được tình trạng bản quyền của tác phẩm. Đã thảo luận ở Thảo luận Thành viên:LMQ2401#Thằng Lía. Tranminh360 (thảo luận) 05:13, ngày 17 tháng 10 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:38, ngày 26 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Mật mã Da Vinci

Tác giả Dan Brown còn sống, vi phạm bản quyền rõ ràng, đó là chưa kể bản quyền của bản dịch tiếng Việt. Tranminh360 (thảo luận) 01:51, ngày 26 tháng 11 năm 2015 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 02:35, ngày 10 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Kinh của đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo

Trang này nói rằng Hội Thánh Cao Đài giữ bản quyền, do đó đưa vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 03:44, ngày 7 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 05:04, ngày 22 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển 1, Thể loại:Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển 1, Bài 1

Trang này nói rằng Hội Thánh Cao Đài giữ bản quyền, do đó đưa vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 04:16, ngày 7 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 05:04, ngày 22 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Phải chấn chỉnh lại học thuật, tức là những cái thiết thực để mà hành, Xin lập khoa luật

Nguyên văn bằng chữ Hán, vì Nguyễn Trường Tộ gửi các điều trần cho triều đình Huế phải dùng chữ Hán và ngay cái tên "Tế cấp bát điều" cũng là chữ Hán. Bản dịch tiếng Việt trong "Nguyễn Trường Tộ, con người và di thảo" của linh mục Phêrô Trương Bá Cần, ông này mới mất năm 2009. Trong bản điện tử của sách này [6] có ghi rằng: "Anh Chương Thâu, là người đã cùng với Kiều Hữu Hỹ và Trần Lê Hữu dịch các bản văn của Nguyễn Trường Tộ, có nhã ý chuyển cho tôi toàn bộ các bản dịch, trong đó phần lớn chưa được xuất bản. Anh Trần Văn Quyền, cán bộ của Viện Hán Nôm, với sự đồng ý của Viện, cũng đã vui lòng giao cho tôi các bản dịch của anh về Nguyễn Trường Tộ." và "Để hoàn thiện các bản dịch, “Di thảo của Nguyễn Trường Tộ”, Tiến sĩ Lý Kim Hoa, cộng tác viên của Phòng tư liệu Tuần báo Công giáo và Dân tộc, đã đối chiếu các bản chép tay hiện có và đã tham khảo tất cả các bản dịch để đề nghị một bản dịch tiếng Việt, theo chủ quan, là phù hợp hơn cả." Tính sơ sơ thì Chương Thâu còn sống, việc chuyển giao các bản dịch cho Trương Bá Cần diễn ra sau năm 1975 nên Trần Văn Quyền không thể chết quá 50 năm, cuốn "Nguyễn Trường Tộ, con người và di thảo" xuất bản lần đầu tiên năm 1988 nên Lý Kim Hoa không thể chết quá 50 năm. Nói chung là các dịch giả đều không chết quá 50 năm nên đưa bản dịch vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 03:54, ngày 19 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 03:18, ngày 8 tháng 6 năm 2016 (UTC)

Chiếu cầu hiền

Nguyên văn bằng chữ Hán, lấy trong cuốn "Ngô Thì Nhậm toàn tập" do Lâm Giang chủ biên [7], chắc dịch giả cũng không chết quá 50 năm. Tranminh360 (thảo luận) 03:54, ngày 19 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 03:45, ngày 3 tháng 8 năm 2016 (UTC)

Đại Nam thực lục

(Các trang con: Tập 1, Lời giới thiệu, Tiền biên, Chính biên, Tiền biên - Quyển I, Tiền biên - Quyển II)

Trang Lời giới thiệu ghi tên các dịch giả như sau:

- Tập một: Tiền biên và Chính biên, Kỷ thứ nhất (từ 1558 đến 1819) ? Nguyễn Ngọc Tỉnh dịch. Đào Duy Anh hiệu đính.

- Tập hai: Kỷ thứ hai (từ 1820 đến 1829) ? Ngô Hữu Tạo, Nguyễn Mạnh Duân, Phạm Huy Giu, Nguyễn Danh Chiên, Nguyễn Thế Đạt, Trương Văn Chinh, Đỗ Mộng Khương dịch. Đào Duy Anh hiệu đính.

- Tập ba: Kỷ thứ hai (từ 1830 đến 1833) ? Đỗ Mộng Khương, Trần Huy Hân, Trương Văn Chinh, Nguyễn Mạnh Duân, Ngô Hữu Tạo, Nguyễn Thế Đạt, Thẩm Văn Điền, Nguyễn Trọng Hân, Phạm Huy Giu dịch. Đào Duy Anh, Hoa Bằng hiệu đính.

- Tập bốn: Kỷ thứ hai (từ 1834 đến 1836) ? Nguyễn Thế Đạt, Trương Văn Chinh, Nguyễn Doanh Chiên, Ngô Hữu Tạo, Nguyễn Mạnh Duân, Đỗ Mộng Khương dịch. Hoa Bằng hiệu đính.

- Tập năm: Kỷ thứ hai (từ 1837 đến 1840) ? Đỗ Mộng Khương, Phạm Huy Giu, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nguyễn Mạnh Duân, Nguyễn Danh Chiên, Trương Văn Chinh dịch. Nguyễn Trọng Hân, Cao Huy Giu hiệu đính.

- Tập sáu: Kỷ thứ ba (từ 1841 đến 1847) ? Cao Huy Giu, Trịnh Đình Rư, Trần Huy Hân, Nguyễn Trọng Hân dịch. Hoa Bằng hiệu đính.

- Tập bảy: Kỷ thứ tư (từ 1848 đến 1873) ? Nguyễn Ngọc Tỉnh, Ngô Hữu Tạo, Phạm Huy Giu, Nguyễn Thế Đạt, Đỗ Mộng Khương, Trương Văn Chinh, Cao Huy Giu dịch. Nguyễn Trọng Hân, Cao Huy Giu hiệu đính.

- Tập tám: Kỷ thứ tư (từ 1877 đến 1883) ? Ngô Hữu Tạo, Nguyễn Mạnh Duân, Trần Huy Hân, Nguyễn Trọng Hân, Đỗ Mộng Khương dịch. Cao Huy Giu, Nguyễn Trọng Hân hiệu đính.

- Tập chín: Kỷ thứ năm (từ 1883 đến 1885) ? Nguyễn Ngọc Tỉnh dịch. Nguyễn Mạnh Duân hiệu đính.

- Tập mười: Kỷ thứ sáu (từ 1885 đến 1888) ? Phạm Huy Giu, Trương Văn Chinh dịch. Nguyễn Trọng Hân hiệu đính.

Tôi không thể tra cứu được hết tiểu sử của các dịch giả nhưng Đào Duy Anh mất năm 1988, có nghĩa là chưa quá 50 năm nên việc đưa bản dịch Đại Nam thực lục vào Wikisource là vi phạm bản quyền. Tranminh360 (thảo luận) 02:59, ngày 25 tháng 7 năm 2016 (UTC)

Hơn nữa trong bài w:Đại Nam thực lục ở Wikipedia có viết: "Vào năm 1962, Viện Sử học bắt đầu cho công bố bản dịch bộ Đại Nam thực lục, tập 1, phần Tiền biên, do Nhà xuất bản Sử học xuất bản. Sau đó đến năm 1978 (16 năm sau) thì phần Chính biên gồm 37 tập được hoàn thành với sự hợp tác của Nhà xuất bản Khoa học xã hội, kết thúc công việc xuất bản trọn bộ Đại Nam thực lục." Vì bản dịch Đại Nam thực lục được hoàn thành năm 1978 nên đương nhiên các dịch giả không thể chết quá 50 năm. Tranminh360 (thảo luận) 03:07, ngày 25 tháng 7 năm 2016 (UTC)
Yes check.svgY Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 03:44, ngày 3 tháng 8 năm 2016 (UTC)
Lưu trữ Đây là một trang lưu trữ các thảo luận cũ. Xin đừng sửa nội dung của trang này. Nếu bạn muốn bắt đầu một thảo luận mới hoặc nhắc lại một thảo luận cũ, xin hãy thực hiện ở trang thảo luận hiện tại.