Wikisource:Quy định và hướng dẫn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Wikisource:QDVHD)
Wikisource:Mục lục Quy định và hướng dẫn
Trang này liệt kê các quy định và hướng dẫn có hiệu lực tại Wikisource.

Quy định và hướng dẫn[sửa]

Tác phẩm[sửa]

Liên kết Mô tả
Quy định về bản quyền [quy định] Giải thích về các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các biên tập viên Wikisource thể theo luật bản quyền.
Quy định tiêu chuẩn đưa vào [quy định] Sơ lược các chỉ dẫn dùng để quyết định việc Wikisource có chấp nhận một tác phẩm hay không.
Cẩm nang biên soạn Sơ lược các chỉ dẫn và quy ước biên soạn của Wikisource.

Quy định dành cho Bảo quản viên[sửa]

Liên kết Mô tả
Quy định cấm [quy định] Mô tả quy trình và quy định cấm thành viên không cho sửa đổi.
Quy định xóa [quy định] Mô tả quy trình và quy định xóa trang.
Quy định khóa [quy định] Mô tả quy trình và quy định khóa trang không cho sửa đổi.
Chỉ dẫn về bảo quản viên Sơ lược các yêu cầu chung để lựa chọn bảo quản viên.

Khác[sửa]

Liên kết Mô tả
Robot [quy định] Sơ lược quy định và chỉ dẫn liên quan đến bot.
Không proxy mở [quy định] Cấm các thành viên sửa đổi các dự án Wikimedia qua các proxy mở hoặc vô danh.