Bảo kính cảnh giới/IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nhân nghĩa trung cần giữ tích ninh.
Khó thì hay khéo, khốn hay hanh.
Đời Thương thánh biết cầu Y Doãn ;
Nhà Hán ai ngờ được Tử Khanh ?
Khi bão mới hay là cỏ cứng ;
Thuở nghèo thì biết có tôi lành.
Kìa ai cây cả nhàn ngồi tựa ;
Nếu có công nhiều lọ phải tranh !