Bảo kính cảnh giới/IX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trần trần mựa cậy những ta lành.
Phúc họa tình cờ xẩy chửa đành.
Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn ;
Lòng người quanh nữa nước non quanh.
Chẳng ngừa nhỏ âu nên lớn ;
Nếu có sâu thì bỏ canh.
Ở thế an nhàn chăng có sự.
Ngàn muôn tốn nhượng chớ đua tranh.