Bảo kính cảnh giới/LI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bầu bạn cùng nhau nghĩa chớ vong.
Người kia phú quý nỡ quên lòng.
Chặt vàng chẳng giữ (chữ) câu Hy Dịch.
Khinh bạc màng ngâm thơ Cốc phong.
Quân tử nước giao âu những lạt ;
Hiền nhân rượu thết lọ là nồng.
Một phen bạn đến còn đằm thắm ;
Hai bữa mừng nhau một mặt không.