Bảo kính cảnh giới/LIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chẳng hổ thân già tuổi tác hư !
Khó khăn dại dột mấy lừ khừ.
Toan cùng người mấy thì chẳng đủ ;
Xử một ta nay ắt có dư.
Bạn tác rẻ roi đà phải chịu ;
Anh em trách lóc ấy khôn từ.
Bằng rồng nọ ai phen kịp ?
Mất thế cho nên mặt dại ngơ.