Bảo kính cảnh giới/LIV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Được mất tuy nơi sự tiếc mừng,
Đạo ta thông biết hết lâng lâng.
Non cao Bạch-thạch nào đời chuyển ;
Nước cả Hoàng-hà há thuở nhưng.
Thiên hạ dõi truyền lăng có thước ;
Thế gian bảo rặng thóc toan thưng.
Nhọc nhằn ai chớ còn than thở,
Ăn có dừng thì việc có dừng.