Bảo kính cảnh giới/LV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Để truyền bia miệng kiếp nào mòn.
Cao thấp cùng xem việc mất còn.
Thương cá thác vì câu uốn lưỡi ;
Ngẫm ruồi nào chết bát mồ hòn.
Già mặc số trời đất ;
Giàu ai qua vợ con ?
Quân tử thánh hiền lòng tựa nước ;
Càng già (tra) càng ngẫm của bùi ngon.