Bảo kính cảnh giới/LIX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Của nhiều sinh chẳng được con hiền,
Ngày tháng công hư chực lỗ tiền.
Tua sá khoan khoan lòng thế ít ;
Chớ màng cậy cậy khiến lòng phiền.
Gia tài ấy xem nhàn hạ ;
Đạo đức này khá chính chuyên.
Say rượu no cơm cùng ấm áo,
Trên đời chỉn ấy khách là tiên.