Bảo kính cảnh giới/LX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Khó khăn phú quý học Tô Tần.
Miễn đức hơn tài được mấy phân.
Khoe tiết lầu lầu nơi học đạo ;
Ở triều khăn khắn chữ trung cần.
Cõi phàm tục khỏi lòng phàm tục ;
Học thánh nhân chuyên thói thánh nhân.
Trung hiếu cương thường lòng đỏ ;
Tự nhiên lọn nghiệp ba thân.