Bảo kính cảnh giới/VII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cắp nắp làm chi hỡi thế gian.
Có thì ăn mặc chớ lo toan.
Đông hiềm giá lạnh chằm mền kép ;
Hạ lệ mồ hôi kết áo đơn.
Nằm có chiếu chăn, cho ấm áp ;
Ăn thì canh cá, chớ khô khan.
Phúc dầu hay đến trăm tuổi,
Mình thác thì nên mọi của tan.