Bảo kính cảnh giới/XI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cưu một lòng ngay khác chúng ngươi.
Ở chưng trần thế mấy phen cười.
Phúc nhiều sơ bởi nơi ta tích ;
Xuân đến tự nhiên mọi vật tươi.
Có của bo bo bằng chực của ;
Oán người nơm nớp những âu người.
Làm chi pháo phúc lòng nhau bấy !
Lắm nhân sinh bẩy tám mươi.