Bảo kính cảnh giới/XIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phú quý thì nhiều kẻ đến chen.
Uốn đòi thế thái tính chưa quen.
Cơm ăn miễn có, dầu xoa bạc ;
Áo mặc âu chi, quản cũ đen.
Khó ngặt hãy bền lòng khó ngặt ;
Chê khen mựa ngại tiếng chê khen.
Ruộng nhiều quê tổ năm ba thửa ;
Tạc tỉnh canh điền tự tại nhàn.