Bảo kính cảnh giới/XLI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đổi lần đã mấy áng phồn hoa.
Dầu ngặt ta vui đạo ta.
Ngắm xem mai hay tuyết đến ;
Say thưởng nguyệt lệ thu qua.
Ba thân hương hỏa nhờ ơn chúa ;
Một cửa thi thư dõi nghiệp nhà.
Thấy bể triều quan đà ngại vượt.
Trong dòng phẳng có phong ba.