Bảo kính cảnh giới/XLV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Có xạ tự nhiên mùi ngát bay.
Lọ là đứng gió khong tay.
Bánh lành trong lá ghê người thấy ;
Tiền tốt ngoài biên họa kẻ hay.
Mực thước thế gian dầu có phải ;
Cân xưng thiên hạ lấy đâu tầy.
Nhiều khôn nhiều khó lo cho nhọc.
Chẳng đã khôn ngay khéo đầy.