Bảo kính cảnh giới/XLVI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Kẻ khôn thì bảo kẻ ngây phàm.
Nghề nghiệp cầm tay ở mới cam.
Nên thợ nên thầy vì có học ;
No ăn no mặc bởi hay làm.
Một cơm hai việc nhiều người muốn ;
Hai thớ ba giòng họa kẻ tham.
Thấy lợi thì làm cho phải nghĩa,
Mựa tây mặt khiến liễn lòng đam.