Bảo kính cảnh giới/XLVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tuy rằng bốn bể cũng anh tam.
Có kẻ hiền lành có kẻ phàm
Nhiều thốt đã đành nhiều sự lỗi ;
Ít ăn thì lại ít người làm.
Xa hoa ở rộng nên khó ;
Tranh cạnh làm hờn bởi tham.
Kìa thừng nọ dai nào có đứt ;
Người hơn ta thiệt mới hầu cam.