Bảo kính cảnh giới/XXVI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trong tạo hóa có cơ mầu.
Hay đỗ hay dừng mới kẻo âu.
Nước biếc non xanh thuyền gối bãi ;
Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lầu.
Chén châm rượu đục ngày ngày cạn ;
Túi quẩy thơ nhàn chốn chốn thâu.
Kham hạ Nghiêm Quang từ chẳng đến ;
Đồng-giang được nấn một đài câu.