Bảo kính cảnh giới/XXVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Một vườn hoa trúc bốn bề thâu.
Lánh thân nhàn được thú mầu.
Dưới tạc nên ao chín khúc ;
Trong nuôi được cá nghìn đầu.
Cuộc lần cờ thấp tan ngày diễn ;
Bếp thắng chè thô cởi thuở âu.
Bốn bể nhẫn còn mong đuốc đốt ;
Dầu về dầu ở mặc ta dầu.