Bảo kính cảnh giới/XXX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chẳng khôn chẳng dại luống ương ương.
Chẳng dại người hòa lại chẳng thương.
Bến liễu mới dời thuyền chở nguyệt ;
Gác vân còn chửa bút đeo hương.
Sách ngâm bạc dẫy mai trong tuyết ;
Đối uống vàng đầy cúc thuở sương.
Văn đạt chẳng cầu, yên mấy phận.
Ba gian lều cỏ đất Nam-dương.