Bảo kính cảnh giới/XXXI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chân mềm ngại bước dặm mây xanh.
Quê cũ tìm về cảnh cũ thanh.
Hương cách gác vân thu lạnh lạnh ;
Thuyền kề bãi tuyết nguyệt chênh chênh.
Ơn tư là ấy yêu dường chúa ;
Lỗi thác vì nơi lụy bởi danh.
Bui có một niềm trung hiếu cũ.
Chẳng nằm thức dậy nẻo ba canh.