Bảo kính cảnh giới/XXXIX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Nối nghiệp tiên nhân đọc một kinh,
Chẳng nhờ bước tới áng công danh.
Cảm ơn nỡ phụ muôn đời chúa ;
Phải lụy vì nhân một chữ đinh.
Vũ tử lui tuy triệu dậy ;
Bá Di lánh mấy nên thanh.
Xưa còn chép câu kinh đấy :
An phận thì chăng nhục đến mình.