Bảo kính cảnh giới/XXXIX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nối nghiệp tiên nhân đọc một kinh,
Chẳng nhờ bước tới áng công danh.
Cảm ơn nỡ phụ muôn đời chúa ;
Phải lụy vì nhân một chữ đinh.
Vũ tử lui tuy triệu dậy ;
Bá Di lánh mấy nên thanh.
Xưa còn chép câu kinh đấy :
An phận thì chăng nhục đến mình.