Bảo kính cảnh giới/XXXVIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mấy phen lần bước dặm thanh vân,
Đeo lợi làm chi luống nhọc thân.
Nhớ chúa lòng còn đơn một tấc ;
Âu thì tóc đã bạc mười phân.
Trì thanh cá lội in vừng nguyệt ;
Cây tĩnh chim về rợp bóng xuân.
Dầu phải dầu chăng mặc thế ;
Đắp tai biếng mảng sự vân vân.