Bảo kính cảnh giới/XXXV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thế tình khéo uốn vuỗn bằng câu.
Đòi phận mà yên há sở cầu.
Dịp còn theo tiên gác Phượng ;
Rầy đà kết bạn sa âu.
Được thì xem áng công danh dễ ;
Đến lý hay cơ tạo hóa mầu.
Kham hạ Trương Lương chẳng khứng ở,
Tìm tiên để nộp ấn phong hầu.