Bảo kính cảnh giới/XXXVI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lọ chi thành thị lọ lâm tuyền ;
Được thú thì hơn miễn phận yên.
Vụng bất tài nên kém bạn ;
Già vô sự ấy là tiên.
Đồ thư bốn vách nhà làm của ;
Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền.
Cùng đạt xem hay này có mệnh.
Đòi cơ tạo hóa mặc tự nhiên.