Bảo kính cảnh giới/XXXVII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Một yên một sách một con lều.
Túng kiết bao nhiêu mặc bấy nhiêu.
Giậu cúc thu vàng nẩy lác ;
Sân mai tuyết bạc che đều.
Có con mới biết ơn cha nặng ;
Dừng lộc thì hay nghĩa chúa nhiều.
Ngẫm trong nhàn nào thửa được ?
Đầy song hoa nở tiếng chim kêu.