Củ cải

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Một người làm công, trồng củ cải nhổ được một củ cải lớn quá chừng, ai ai cũng lấy làm lạ! Nó mới nói: “Đem vô dinh dưng cho ông lớn, vì người ưa xem vườn tược trồng trặc kỹ lưỡng lắm.” Vậy nó mới đem củ cải ấy vô dinh. Ông trấn đó khen nó ăn ở siêng năng, giả ơn nó có lòng kính trượng người và biểu nhắc ra cho nó năm chục quan tiền.

Người nhà quê kia cũng ở một làng nhà giàu có lớn, mà tánh người thì tham lam, nghe nói chuyện đó thì nói trong mình rằng: “Nếu tôi đi dưng cho ông lớn con chiên xinh tốt hơn hết của tôi thì không lỗ chi. Vì người có thâu một củ cải mà cho lại năm chục quan tiền nay tôi dưng một con chiên, thì làm sao người cũng cho tôi nhiều hơn.” Đó rồi nó lấy dây cột cổ con chiên, dắt đem dâng cho quan trấn đó xin người khấn thâu lấy con thú ấy. Ông nầy, rõ biết lòng dạ tên nhà quê tham lam của nên mới đi cái lễ đó; thì nói cùng nó rằng: “Ta thâu cái lễ của nhà ngươi, song bởi ta không muốn ở hẹp hòi hơn nhà ngươi ở cùng ta, nên ta cho lại ngươi một vật trọng gì bằng ba cái giá con chiên của nhà ngươi.” Nói rồi ông ấy đưa cho tên tham lam của, nó chưng hửng, sững sờ… Cái củ cải to lớn mà nó đã nghe nói chuyện đó.