Cửu mỹ kỳ duyên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cửu mỹ kỳ duyên  (1924) 
của không rõ, do Phạm Quang Sán dịch

緣奇美九

CỬU MỸ KỲ DUYÊN

Hưng-Nhân Huyện Trợ-Tá
PHẠM-QUANG-SÁN

DỊCH-THUẬT

Có trình giữ bản quyềnHANOI
NGHIÊM-HÀM ẤN QUÁN
58, Phố Hàng Bông, 58
1924
In lần thứ nhất
Giá bán 0$25
 

CỬU MỸ KỲ DUYÊN

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, là tác phẩm vô danh hoặc bí danh do không rõ tác giả. Nó thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia và vùng lãnh thổ mà thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh95 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm 1932, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.