Chó Sói và bức tượng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Le Renard et le Buste - Chó Sói và bức tượng

CHÓ SÓI VÀ BỨC TƯỢNG

     Danh tiếng chẳng qua hề vẽ mặt,
     Cái dềnh-dàng rối mắt thằng ngây.
        Lừa kia chỉ biết nhìn ngay.
Sói kia thóc-mách tính hay xét cùng;
     Trước sau nhìn, thủy-chung cặn-kẽ:
     Cái hư-danh ai hễ ở ngoài,
        Thì y lập-tức chê-bai.
Chuyện xưa có tượng anh-tài một pho;
     Pho tượng ấy dẫu to nhưng rỗng,
     Sói nhìn khen thợ dụng tinh-công:
        Đầu to mà óc thì không!

Đại-danh lắm bậc tượng đồng khác chi!


Nguồn