Chó rừng và chó giữ nhà còm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Le Loup et le Chien maigre - Chó rừng và chó giữ nhà còm

CHÓ RỪNG VÀ CHÓ GIỮ NHÀ CÒM

     Mới rồi kể chuyện cá con,
Kêu-ca tán-tụng nỉ-non hết lời,
     Mà sau cũng phải vào nồi.
Con gà đã nhốt chuồng rồi chớ tha
     Thả ra mà đuổi ai mà,
Dại ngây vô giá, thật là nên chê.
     Người khôn cá chẳng dại gì,
Thủ-thân là nghĩa, ai thì chẳng siêng.
     Giải cho nghĩa ấy phân miêng,
Nên đem chuyện nữa kể thêm sau này:
     Chó rừng kia mới dại thay!
Gặp muông gia-cẩu ở ngay cổng làng
     Đã toan quắp lấy gọn-gàng,
Nỏ mồm chó lại kêu van còn gầy:
     — Xin ngài hãy xá thân này,
Để chờ ông chủ tháng này cưới con.
     Cô tôi gặp hội đào-non,
Bụng nầy no béo chẳng còn thiếu chi.
     Chó rừng tin vậy tha đi,
Cách chừng mấy bữa rồi thì lại sang.
     Xem gầy hay béo cho tường,
Ai hay chó lẩn gậm giường nọ ra.
     Cách trong bờ giậu nói qua:
— Đợi đây một lát tôi ra bây giờ.
     Anh bằng lại có lòng chờ,
Cả anh Thủ-hộ cũng đưa ra chào.
     Thủ-hộ là chó dữ sao,
Chó rừng vùng ấy con nào cũng kinh.
     Anh kia nghe vậy biết tình,
Chào qua Thủ-hộ chạy nhanh vô rừng.
     Đã nhanh mà dại vô chừng,
Sài-lang mà lại chưa từng mưu-gian.


Nguồn