Lừa đội lốt sư tử

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
L’Âne vêtu de la peau du Lion - Lừa đội lốt sư tử

LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

     Con lừa kia đội da sư-tử.
     Khắp một vùng tưởng dữ đều-kinh.
        Tuy rằng là vật đáng khinh,
Mà ai cũng sợ oai linh con lừa.
     Rủi phải khi tai thò một mẩu,
     Lòi ngay ra điên-đảo khi-man.
        Chó kia chạy đuổi sủa ran,
Làm cho ai nấy nổi cơn tức cười.
     Cách giả-hình mấy người đã biết,
     Thấy mãnh-sư chạy riết trong đồng.
        Thì ai cũng lấy lạ-lùng,
Mãnh-sư để chó đuổi cùng thế nhưng?
     Xét lắm kế lẫy lừng trong cõi,
     Cũng chẳng qua giả-dối như lừa.
        Nghênh-ngang hống-hách gió mưa,
Chẳng qua đội lốt để lừa người ngây.


Nguồn