Con chó sói kiện con chồn trước tòa con khỉ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Con chó sói kia nói họ ăn trộm của nó: con chồn lân cận tánh hạnh không được tốt, bị đòi hỏi về vụ ăn trộm đó. Việc nầy thưa trước tòa con khỉ, chẳng phải mướn thầy kiện thay mặt, mà chuyện đàng nào đàng ấy cãi lấy. Thần công chính chẳng ra sức giúp, để tự ý khỉ, nên mối việc ấy càng thêm rối rắm. Quan án tháo mồ hôi nơi tòa xử đoán, khi chối cãi, kêu la hết nước rồi, thì quan xử kiện, rõ đặng lòng vạy vọ chúng nó, bèn nói rằng: “Ta biết các ngươi đã lâu; cả hai mắc phạt hết: vì chó sói, mi dầu không có mất chi thì cũng phàn nàn; còn chồn kia có lấy vật họ đòi mi đây.”