Con chồn với trái nho

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Con chồn kia láu tau hay khua mỏ, có kẻ lại nói nó tánh nết dè dặt, đói đà gần chết, thấy trên giàn, nho chín đỏ lòm đỏ lưỡng, chú bợm thèm muốn ăn hết hơi hết nghỉn, mà chờm vói hái không tới thì rằng: “Còn xanh quá, quân bậy bạ nó mới đi ăn như vậy.” Than vậy chớ biết làm sao được!