Con sư tử bị người ta khi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Họ bày ra một bức tượng vẽ một con sư tử hình vóc lớn quá chừng bị có một người kia vật té xuống. Kẻ qua người lại ngó vào lấy đó làm vinh. Con sư tử đi ngang qua bát cái lời họ khoe khoang mà rằng: “Tao coi đó thì thiệt họ cho bây hơn: song le tên thợ ấy phỉnh phờ bây mà thôi; nó vẽ dối ai làm chi nó. Ví bằng bạn tác tao biết vẽ, thì thật ta ở trên mới phải lẽ hơn.”