Con chim phải tên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
L’Oiseau blessé d’une flèche - Con chim phải tên

CON CHIM PHẢI TÊN

     Con chim nọ phải tên gần chết,
     Than mấy câu giãi hết nỗi niềm.
        Nói ra thêm não thêm phiền:
Giết chim lại bởi lông chim lạ-lùng!
     Trách nhân-loại lòng hung dạ độc,
     Nhổ cánh này làm đốc tên kia,
        Nhưng loài bất đức hợm chi,
Vụ này hẳn cũng có khi vào mình.
     Xem trong đám sinh-linh đồng loại,
     Cũng cánh này làm hại cánh kia!


Nguồn