Con chuột lắt với con mèo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Con chuột lắt núp ở dưới đáy hang; con mèo rình nó ở trên miệng hang. Chuột sợ không dám ló ra; vì mẹ nó nói ngàn lần rằng mèo là giống nghịch với loài nó. Bỗng đâu chuột lắt vùng bắt nhảy mũi, mèo lấy giọng từ thiện mà la lên rằng: “Chuột yêu dấu ơi, chớ chi trời xuống phước cho bậu sống được ngàn năm!” — Chuột nói trong bụng rằng: “Coi, nó cung kính dường nào! Có khi mẹ tôi lầm: không ai được thiệt tình hơn. Để ra chào hỏi nó coi thử nào?” Chuột ra bèn bị mèo nhai sống.