Con gấu mẹ với gấu con

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ  (1886)  của Jean de La Fontaine, do Trương Minh Ký dịch
Con gấu mẹ với gấu con

Con gấu cái kia có con còn nhỏ mới đẻ, gấu con xấu xa gớm ghiếc. Nhìn coi nó không giống mặt thú chút nào: coi ra một đống dị hình, gấu mẹ mắc cỡ vì có một con như vậy, mới đi tìm con ác là ở gần đó, đang kêu om sòm trên cây kia mà nói: “Bậu ôi qua chẳng biết tính mần răng về cái con quỉ nhỏ ni? Qua có ý muốn…, qua có ý muốn bóp họng hắn đi cho rảnh. — Con kia đáp rằng: Đừng đừng, hãy nuôi dưỡng nó cho tử tế; tôi có thấy nhiều gấu khác cũng mắc phải như chị vậy. Nầy: thủng thỉnh liếm lấy con chị; chẳng bao lâu đây nó sẽ ra xinh tốt, dễ thương và làm cho chị vinh vang được.” Gấu mẹ liền tin lấy lời họ nói đặng cứu lấy con mình đó, bèn đem lòng nhịn nhục mà liếm con đặng lâu ngày. Sau gấu con ra ít dị hình hơn, gấu mẹ đi cảm ơn con ác là mà rằng: “Ví bằng bậu không hạ cái lòng nóng nảy qua, thì qua đã xé cách dữ tợn con qua là đứa ngày nay làm vui vẻ cả đời qua.”

Ôi! sự nóng nảy ngăn cản biết bao nhiêu sự lành, và làm sanh biết bao nhiêu sự dữ!