Con khỉ với con mèo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bertrand với Raton, một con là khỉ, còn một con là mèo, ăn ở chung một nhà, có một chủ. Đó là một bầy thú gian ác: cả hai chẳng biết sợ ai đó hết, không kiêng nễ ai. Khi họ gặp vật chi hư nát, thì chẳng đổ lỗi ấy cho kẻ hàng xóm bao giờ: Bertrand hở đâu ăn cắp đó; còn Raton thì ít xem sóc chuột bọ cho bằng bánh sữa. Bữa kia hai bợm ta thấy nướng trái võ để nơi xó bếp. Lấy lén những trái ấy là một việc rất hay: Hai gã thấy đó nhứt cử lưỡng tiện: ích kỉ tổn nhân. Bertrand mới nói với Raton: “Anh, hôm nay ra tài coi thử nào! Kéo mấy trái nầy ra. Phải chi trời sanh tôi ra kéo mấy trái ấy ra khỏi lửa được, thì chắc nó thấy với tôi.” Nói rồi làm liền: Raton lấy móng cách khéo léo, vẹt tre ra một ít, rồi kéo tay vô, đưa chưn ra ít bận; khều một trái, rồi hai, rồi tới ba, lấy lén trái ấy hết: Còn Bertrand cứ nhai những trái khều ra đó. Con đầy tớ gái ở đâu vừa đến: hai bợm đều chạy hết.

Raton, coi bộ không bằng lòng.