Bước tới nội dung

Con nhái muốn to bằng con bò

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf - Con nhái muốn to bằng con bò

CON NHÁI MUỐN TO
BẰNG CON BÒ

     Con nhái nom thấy con bò,
Hình-dung đẹp-đẽ, mình to béo tròn.
     Nhái bằng quả trứng tí-hon.
Lại toan cố sức bằng con bò vàng.
     Ngậm hơi, cổ bạnh, bụng trương;
Kêu: — Chị em đến xem tường cho ta.
     Đã bằng chưa, chị trông, nà!
Bạn rằng: — Còn kém. — Nhái đà phồng thêm;
     Hỏi rằng: — Được chửa, chị em?
Bạn rằng: — Chưa được; phồng thêm ít nhiều.
     — Chị ơi! Còn kém bao nhiêu?
Bạn rằng: — Còn phải phồng nhiều. Kém xa!
     Tức mình, chị nhái oắt ta,
Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền.
     Ở đời lắm kẻ thật điên,
Sức hèn lại muốn tranh tiên với người.
     Dại thay những thói đua đòi
Vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh.
     Để cho cơ-nghiệp tan-tành.


Nguồn