Hai con La

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HAI CON LA

     Hai con La cùng đi đường cái,
     Con tải tiền, con tải cỏ khô.
        Gã kia vinh-hạnh dường phô.
Ví ai mang đỡ chẳng cho đỡ nào.
     Dáng đủng-đỉnh làm cao với chúng;
     Cổ leng-keng chuông đụng suốt ngày.
        Ai ngờ gặp buổi không may,
Giặc đâu kéo đến, dòm ngay túi tiền.
     Vồ La nọ giặc liền bắt lấy,
     Nắm dây cương kéo lại một nơi.
        La gắng sức, cự với người.
Chúng đâm nát thịt tơi-bời một khi.
     Than: — Danh vọng làm chi cho cực;
     Gã hèn kia, sao được yên thân,
        Mà ta đau-đớn như rần.
La kia nghe thoảng lại gần đáp ngay:
     — Hễ cây cao, gió lay càng dữ...
     Mang cỏ khô ví thử như ta,
        Thì chi đến nỗi đau mà.


Nguồn