Luật Hàng không dân dụng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2006

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Hàng không dân dụng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2006  (2006) 
của Quốc hội Việt Nam

Đây là Luật số 66/2006/QH11 ký ngày 29 tháng 6 năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, thay thế hoàn toàn các luật trước đó.

Xem thêm: Luật Hàng không dân dụng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992
Luật sửa đổi bổ sung Luật Hàng không dân dụng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1995

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về hàng không dân dụng.

Mục lục[sửa]


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006./.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".