25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 117

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 117: Hạn chế các quyền độc quyền: chương trình máy tính

Không trái với các quy định của Điều 106, sẽ không bị coi là sự vi phạm đối với người chủ sở hữu bản sao chương trình máy tính làm hoặc cho phép làm một bản sao khác hoặc nâng cấp chương trình máy tính đó nếu:

(1). Bản sao mới hoặc bản nâng cấp chương trình này được tạo ra như là một bước cơ bản để sử dụng chương trình máy tính trong một chiếc máy tính và nó không được sử dụng theo bất kỳ một cách thức nào khác, hoặc
(2). Bản sao mới hoặc bản nâng cấp chương trình này chỉ sử dụng cho mục đích lưu giữ và tất cả các bản sao sử dụng để lưu giữ sẽ bị phá huỷ trong trường hợp mà việc tiếp tục chiếm hữu chương trình này sẽ không còn là hợp lý.

Bất kỳ các bản sao chuẩn nào được tạo ra phù hợp với các quy định của Điều khoản này có thể được cho thuê, bán, hoặc các hình thức chuyển nhượng khác, cùng với bản sao chương trình mà từ bản sao đó các bản sao chuẩn được tạo ra, chỉ như một phần của việc cho thuê, bán hoặc các hình thức chuyển nhượng khác của tất cả các quyền đối với chương trình đó. Bản nâng cấp được tạo ra như vậy có thể được chuyển nhượng chỉ với sự cho phép của người chủ sở hữu quyền tác giả chương trình.