25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Chương 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật quyền tác giả