Mục lục:Cong bao Chinh phu 489 490 nam 2023.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 489 + 490/Ngày 19-02-2023 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2023
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
19-01-2023 Lệnh số 01/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 2
09-01-2023 Luật số 15/2023/QH15 luật Khám bệnh, Chữa bệnh. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
08-02-2023 Quyết định số 124/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 93