Bước tới nội dung

Phê bình Nho giáo Trần Trọng Kim

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Phê bình Nho giáo Trần Trọng Kim  (1940) 
của Ngô Tất Tố

Đây là cuốn sách phê bình tác phẩm Nho giáo của Trần Trọng Kim.

NGO-TAT-TO


PHÊ-BINH
Nho-giáo
Trân-trong-KimNhà in Mai-Linh xuât-ban


Tặng:
Hoai-Thanh
Nguyên - duc - Nguyên
một người trong sạch, thành
thật và có nghị lực trong
lớp thanh niên ngày nay.

N. T. T


Sách này in 3000 cuốn giấy
thường và 100 cuốn giấy nam
tại nhà in Mai Lĩnh Hanoi song
ngày 15 Janvier 1940
Directeur: Đoàn như Khuê = Gérant Đỗ xuân Mại
Imprimerie MAILINH Hanoi


GIÁ 0$30

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)