Tác gia:Lê Huy Dao

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lê Huy Dao
(1747–1803)
Lê Huy Dao (黎輝瑤), nguyên tên là Lê Huy Vĩ (黎輝瑋) là quan cựu thần nhà Lê, được phong tước Dao Trì bá, tác giả tập thơ Lữ trung ngâm (旅中吟).

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.