Trang:Cong bao Chinh phu 1261 1262 nam 2015.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
21
CÔNG BÁO/Số 1261 + 1262/Ngày 30-12-2015


STT TÊN PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH
3 Phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Bộ Tài chính
4 Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân
4.1 Phí thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ Bộ Tài chính
4.2 Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, chế biến, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ Bộ Tài chính
4.3 Phí thẩm định cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ Bộ Tài chính
4.4 Phí thẩm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng Bộ Tài chính
4.5 Phí thẩm định cấp giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ Bộ Tài chính
4.6 Phí thẩm định cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ; giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ Bộ Tài chính
4.7 Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, thiết bị hạt nhân Bộ Tài chính
4.8 Phí thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất thải phóng xạ Bộ Tài chính
4.9 Phí thẩm định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu chất phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam Bộ Tài chính
4.10 Phí thẩm định cấp giấy phép nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Bộ Tài chính
5 Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân Bộ Tài chính
6 Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Bộ Tài chính
7 Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ Bộ Tài chính
8 Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ Bộ Tài chính
XI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM
1 Phí quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán