Việt Nam sử lược/Quyển I/Phần III/Những sách soạn giả dùng để kê cứu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim
Những sách soạn giả dùng để kê cứu

NHỮNG SÁCH SOẠN-GIẢ DÙNG ĐỂ KÊ-CỨU

A. SÁCH CHỮ NHO VÀ CHỮ QUỐC-NGỮ:

 1. Đại Việt sử-ký, của Ngô Sĩ-Liên
 2. Khâm-định Việt-sử Thông-giám cương-mục
 3. Trần-triều thế-phổ hành trạng
 4. Bình Nguyên công-thần thực lục
 5. Hoàng Lê nhất thống chí
 6. Lịch-triều hiến-chương, của Phan huy Chú
 7. Đại Nam thực lục tiền biên
 8. Đại Nam thực lục chính biên
 9. Đại Nam thống chí
 10. Đại Nam chính biên liệt truyện
 11. Đại Nam điển lễ toát-yếu, của Đỗ văn Tâm
 12. Minh-mệnh chính yếu
 13. Quốc-triều sử toát-yếu, của Cao xuân Dục
 14. Thanh-triều sử-ký
 15. Trung-quốc lịch-sử
 16. Hạnh-Thục ca, của bà Nguyễn nhược Thị

B. SÁCH CHỮ PHÁP:

 1. Cours d'Histoire Annamite, par Trương vĩnh Ký
 2. Notion d'Histoire d'Annam, par Maybon et Ruisssier
 3. Pays d'Annam, par E. Luro
 4. L'Empire d'Annam, par Gosselin
 5. Abrégé de l'Histoire d'Annam, par Shreiner
 6. Histoire de la Cochinchine, par P. Cultru
 7. Les Origines du Tonkin, par J. Dupuis
 8. Le Tonkin de 1872 à 1886, par J. Dupuis
 9. La Vie de Monseigneur Puginier, par E. Louvet
 10. L'insurrection de Gia-định, par J. Silvestre (Revue Indochinoise — Juillet - Aout 1915)